Å SKAPE RESULTATER SAMMEN MED ANDRE

har vært drivkraften
helt siden jeg var ung
gutt på Sunnmøre

Jeg begynte tidlig å interessere meg for musikk. Også som voksen har jeg både som hobbymusiker og kordirigent opplevd mye glede – og ikke minst fått mye lærdom. Det å lytte og finjustere seg i et samspill med andre mennesker er en egenskap som er nyttig i alle sammenhenger. Ved å øve mye blir man dyktig. Etter hvert blir man også i stand til å improvisere. I mitt virke som advokat, mekler og coach opplever jeg at lærdommen gjennom musikken som svært nyttig og ofte direkte overførbart til yrkeslivet. Når alt kommer til alt står  kommunikasjon sentralt i det meste.