MENTAL TRENING FOR ADVOKATER

Målet med mental trening kan være personlig utvikling med fokus på hvordan du arbeider som advokat.

En god og avstemt bevissthet om deg selv i rollen som advokat og økt bevissthet om hvilke ressurser du som advokat faktisk behersker, gir en mer optimal tilnærming til porteføljearbeidet. Eller kanskje du har behov for å gjenoppdage gleden ved å være advokat?

PORTEFØLJEARBEID

Det er et langsiktig arbeid å bygge opp en portefølje, og det er et kontinuerlig arbeid å vedlikeholde den. Dette er ikke noe som faller naturlig for alle. Gjennom coaching og mental trening rettes fokuset på hva det er som skaper gode og stabile klientrelasjoner. En bevisstgjøring av egne egenskaper, egne mentale drivere og faktiske ferdigheter – og læring av nye – gir resultater.

 

Jeg har selv opplevd det å være advokat kan være en fantastisk profesjon, der vi opplever gleden og tilfredsheten ved å få bruke egen kompetanse til nytte for andre.

Samtidig krever advokatyrket solid faglig kompetanse, mental tilstedeværelse, konsentrasjon, åpenhet og gode sosiale ferdigheter. Yrket er preget av høyt tempo, store krav, absolutte tidsfrister, konfliktsituasjoner, rettssaker som vinnes eller tapes, og klienter som enten blir fornøyde eller ikke fornøyde.
Alt dette kan være en kilde til stress og utbrenthet.

ADVOKTENS VIKTIGSTE VERKTØY

…….. er ikke jussen – det er språket. God juridisk kompetanse har vi. Men det verktøyet vi bruker når vi utøver jussen – språket – der har jeg erfart mye som ikke har vært optimalt. Jeg innrømmer det gjerne – jeg er litt over gjennomsnittet opptatt av hvordan vi advokater bruker språket når vi utøver vår advokat-gjerning. Det språket vi faktisk bruker legger ofte sterke føringer på hva slags resultat som oppnås. Ordbruken vår kan føre  til ytterligere konflikt, eller den kan føre til at parter kan snakke saklig sammen. Men vi mangler ofte kompetanse på hvordan vi bevisst kan bruke språket som verktøy i vårt advokatarbeid. Klientkommunikasjon, forhandlings-kommunikasjon, kommunikasjon med motparter, mekling i konflikter, intern kommunikasjon i advokatfirmaet – alt koker ned til hvordan vi bruker språket. Dette inngår i min coaching av advokater. Og dette kan jeg også holde kurs i for hele advokatfirmaet.