ADVOKATBISTAND

Jeg er advokat og medlem av Den Norske Advokatforening.

Jeg bistår privatpersoner innen de alminnelige forretningsjuridiske disipliner; avtaler, reklamasjoner, låne- og garantisaker (kausjon), mv, samt med juss og privatøkonomi, arbeidsrett, mv. Jeg hjelper deg også med å sette opp et nytt selskap dersom du trenger det. Send meg en epost eller ring meg, så finner vi ut om jeg kan bistå deg. Den første kontakten er gratis, kan jeg ikke hjelpe deg så koster det ikke noe.

Jeg bistår bedrifter med alle slags forretningsjuridiske saker. Jeg bistår også med kartlegging av juridiske risikoer for bedriften, med styrearbeid og annen løpende rådgivning.

Jeg er av Advokatforeningen sertifisert som mekler. Se under arkfanen mekling.

Har du spørsmål? Ring meg da vel, en telefon for å avklare om jeg kan hjelpe koster ingen ting. Telefon: 917 26 468.

ADVOKAT RUNE NESSETH

Hvalstadveien 36 C
1395 Hvalstad