MENTORING OG COACHING

Du har et arbeid eller en tilværelse som krever mye. Du har kanskje lederansvar, fagansvar eller et profesjonsansvar. Du må hele tiden forholde deg til andre; ledere, ansatte, kunder, styre og til de prosesser og endringer som din organisasjon gjennomfører. Du leder andre, veileder andre, planlegger for andre og tar vare på bedriften eller organisasjonen på best mulig måte. Du yter for andre hele tiden.

Men utvikler du deg selv mens du gjør dette, eller bare svir du av kreftene dine? Balanserer du jobb og familie godt nok? Tapper kravene rundt deg for krefter? Har ditt fokus på å yte, og stadig yte mer, gått på bekostning av din egen utvikling som leder og som menneske?

Gjennom en NLP basert metode kan vi sammen lage et pustehull der du finner kreftene dine, gleden din, og balansen mellom de ulike delene av tilværelsen. Målet er at du bevisst og aktivt gjør bruk av ressursene dine i hverdagen. Slik blir du også mer til stede for de du har rundt deg.

Gjennom mental trening blir du bevisst på hvordan tankene og språket ditt ubevisst styrer hverdagen og handlingene dine. Mental trening er en prosess du styrer selv. Kunnskap og bevissthet om hvordan du ubevisst styrer deg selv legger grunnlaget for at du aktivt kan øve deg i tanke- og handlingsmønstre som er til gunst for deg. En slik bevisstgjøring vil hjelpe deg i valgsituasjoner. I tillegg vil du sette i gang en prosess som vil gi deg mer klarhet og styrke både personlig og profesjonelt. og til å sette i gang en positiv utvikling både på det personlige og profesjonelle plan.

Det vi øver oss mye på, det blir vi flinke til. Mange bruker imidlertid mye tid og krefter på å øve seg på å unngå å gjøre feil. Det er veldig lite nyttig.. Gjennom mental trening kan du endre ditt fokus til å trene på å gjøre i stedet for å øve på å unngå. Det vil gi mindre stress, mer kreativitet, mer energi i hverdagen og mer målrettethet i jobbsituasjonen.
Du er det du sier og gjør – du blir det du gjør og sier.

Mentoring er også en prosess som du styrer selv. Men her er jeg mer aktiv, jeg veileder og gir råd, og lærer deg aktivt opp til nye adferdsmønstre. Metoden er helt uavhengig av hva slags arbeid du har, eller hva slags livssituasjon du står i.