Vi i Crucial learning har fokus på hvordan oppnå resultater. Gjennom 30 års aktiv forskning på store og små organisasjoner samt enkeltpersoner som oppnår resultater har VitalSmarts
spesifikt funnet de faktorene som gir resultater. I alle organisasjoner som kan vise til gode resultater finnes enkeltpersoner med bestemte ferdigheter. Noen enkle gjennom- gående egenskaper skiller disse personene ut. To av disse kriteriene er at de sier i fra når det er nødvendig, og de gjør det på en slik måte at resten av organisasjonen kommer i et spor som gir resultater. Dette fokuset på resultater har gitt forskerteamet og VitalSmars en unik kunnskap som videreformidles gjennom trening. Erfaringen viser at når enkelt- personer, team, selskaper og organisasjoner benytter disse ferdighetene, så leder dette til store resultatforbedringer.

Crucial Learning startet som “VitalSmarts”. Kursene har egne bøker som har vært New York Bestseller. Boken “Crucial Converstaions” er oversatt til norsk (Avgjørende Samtaler).

Det samme er boken “Influencer” som på norsk heter “Positiv innflytelse”.
Du vil finne dem i bokhandleren. Jeg er en av i alt om lag 7600 sertifiserte trenere for
disse kursene på verdensbasis.

Besøk vår hjemmeside, der vil du stadig få nyheter. cruciallearning.com

Se Joseph Grenny snakke om kurset “Mastering The Art of Crucial Conversations” – eller
Avgjørende samtaler som vi har oversatt det til, her: https://www.youtube.com